พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแสนไห และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่