ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือขอรับการสงเคราะห์เงินผู้ป่วยเอดส์11 พ.ค. 2564
2คู่มือการชำระภาษีป้าย11 พ.ค. 2564
3คู่มือการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ11 พ.ค. 2564
4คู่มือขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร11 พ.ค. 2564
5คู่มือขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 พ.ค. 2564
6คู่มือขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล11 พ.ค. 2564
7คู่มือขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 2111 พ.ค. 2564
8คู่มือแจ้งประกอบกิจการน้ำมันเขื้อเพลิง11 พ.ค. 2564
9คู่มือลงทะเบียนยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11 พ.ค. 2564

1