ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศวัฒนธรรมองค์กรทต.แสนไห 256515 ต.ค. 2564
2ประกาศวัฒนธรรมองค์กรทต.แสนไห 256415 ต.ค. 2563
3กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร15 ต.ค. 2563
4ประกาศข้อบังคับข้าราชการ ทต.แสนไห พ.ศ.25649 ต.ค. 2563
5ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 256313 ก.ค. 2563
6ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ปี 256313 ก.ค. 2563
7ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 13 ก.ค. 2563
8ประกาศนโยบายความโปร่งใสฯ ปี 256313 ก.ค. 2563
9โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน13 ก.ค. 2563

1