ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)6 เม.ย. 2565
2การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256523 มี.ค. 2565
3การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
4รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 256411 พ.ค. 2564
5มาตรการจัดการเรื่องร้อวงเรียนการทุจริต 25642 พ.ค. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 256421 ม.ค. 2564
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 256425 ธ.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 256424 ธ.ค. 2563
9มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ 256422 ต.ค. 2563
10มาตรการเผบแพร่ข้อมูลสาธารณะ 256421 ต.ค. 2563
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 256421 ต.ค. 2563
12มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ13 ก.ค. 2563
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม13 ก.ค. 2563
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง13 ก.ค. 2563
15มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13 ก.ค. 2563
16มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต13 ก.ค. 2563
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ13 ก.ค. 2563
18มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ13 ก.ค. 2563
19รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25631 พ.ค. 2563
20คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต1 พ.ค. 2563

1