ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256624 เม.ย. 2566
2แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)24 เม.ย. 2566
3แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)6 เม.ย. 2565
4การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256523 มี.ค. 2565
5การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
6รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 256411 พ.ค. 2564
7มาตรการจัดการเรื่องร้อวงเรียนการทุจริต 25642 พ.ค. 2564
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 256421 ม.ค. 2564
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 256425 ธ.ค. 2563
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 256424 ธ.ค. 2563
11มาตรการป้องกันการรับสินบนฯ 256422 ต.ค. 2563
12มาตรการเผบแพร่ข้อมูลสาธารณะ 256421 ต.ค. 2563
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 256421 ต.ค. 2563
14มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ13 ก.ค. 2563
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม13 ก.ค. 2563
16มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง13 ก.ค. 2563
17มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13 ก.ค. 2563
18มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต13 ก.ค. 2563
19มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ13 ก.ค. 2563
20มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ13 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|