ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 256322 ต.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 2563 (2)22 ต.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ ประจำปี 256322 ต.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ปี 256125 ก.ย. 2561
5รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ปี 256111 ก.ย. 2561
6รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256125 ส.ค. 2561
7รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 256116 ส.ค. 2561
8รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256114 ส.ค. 2561
9รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 256120 เม.ย. 2561
10รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 256119 เม.ย. 2561
11รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 256128 ก.พ. 2561
12รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256127 ก.พ. 2561
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256126 ม.ค. 2561
14รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 256030 ต.ค. 2560
15รายงายการประชุมคณะกรรมการแปรญัติติร่างเทศบัญญัตืงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256014 ส.ค. 2560
16รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256010 ส.ค. 2560
17รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256027 ก.ค. 2560
18ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256027 เม.ย. 2560
19รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25607 ก.พ. 2560

1