ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น10 มี.ค. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต10 มี.ค. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ22 เม.ย. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน22 เม.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประว้ติราชการ22 เม.ย. 2564
6คู่มือปฏิบัติงานธุรการ17 ส.ค. 2562
7คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง1 ส.ค. 2562
8คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบเบิกจ่ายเงิน1 ส.ค. 2562
9คู่มือการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่17 ต.ค. 2560
10คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน12 ม.ค. 2558
11คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 ก.ย. 2556

1