ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น12 ม.ค. 2566
2ประกาศรายชื่อประชาคมท้องถิ่นตำบลแสนไห23 ส.ค. 2565
3ประกาศ ภ.ด.ส.325 พ.ย. 2564
4ประกาศกิจการสภา22 ต.ค. 2563
5ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25641 ต.ค. 2563
6เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 6313 ก.ค. 2563
7คำสั่งเทศบาลตำบลแสนไห ที่ 3043/2560 เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัตราชการแทน7 ส.ค. 2562
8คำสั่งเทศบาลตำบลแสนไห ที่ 304/2560 เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน7 ส.ค. 2562
9ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ7 ส.ค. 2562
10ประกาศ/คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ5 ต.ค. 2561
11คำสั่ง คณะทำงานงบประมาณ12 มิ.ย. 2561
12ประกาศคำสั่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 25615 ต.ค. 2560
13คำสั่งประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 256017 พ.ย. 2559
14คำสั่ง การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร30 ธ.ค. 2558
15คำสั่ง แต่งตัวคณะทำงานโครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน(Healthy Work Place)24 เม.ย. 2558

1