ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25662 ก.ย. 2565
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25662 ก.ย. 2565
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25662 ก.ย. 2565
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25662 ก.ย. 2565
5ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25662 ก.ย. 2565
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2564
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2564
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2564
9ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2564
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)5 ต.ค. 2563
11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ต.ค. 2563
12ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25641 ต.ค. 2563
13การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25593 ส.ค. 2562

1