ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25653 มี.ค. 2566
2งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 ธ.ค. 2565
3รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256418 เม.ย. 2565
4งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ธ.ค. 2564
5งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ต.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
7งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 ต.ค. 2561
8ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย30 ต.ค. 2560
9งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2560
10งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255919 ต.ค. 2559

1