ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25653 มี.ค. 2566
2งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 ธ.ค. 2565
3รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256418 เม.ย. 2565
4งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ธ.ค. 2564
5งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ต.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
7งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 ต.ค. 2561
8ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย30 ต.ค. 2560
9งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2560
10งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255919 ต.ค. 2559

1