ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
ลำดับรายการวันที่
1การรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563
2คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
3คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
6คำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
7คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563

1