ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,601
ปีนี้
29,931
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
126,008
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
ลำดับรายการวันที่
1การรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563
2คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
3คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
6คำสั่งการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563
7คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256312 มี.ค. 2563

1