ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,601
ปีนี้
29,931
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
126,008
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
ลำดับรายการวันที่
1การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 256525 เม.ย. 2566
2การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256625 เม.ย. 2566
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 25657 เม.ย. 2565
4การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25657 เม.ย. 2565
5วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงประมาณ 256312 พ.ค. 2564
6รายงานการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส12 พ.ค. 2564
7บันทึกรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 256214 ก.ค. 2563
8รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน14 ก.ค. 2563

1