ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
1
โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ในเขตเทศบาลตำบลแสนไห

22 กันยายน 2566

กองช่าง ได้ติดตั้งไฟกระพริบ และ กระจกโค้ง ในเขตเทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ระมัดระวังและชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลแสนไห

21 กันยายน 2566

โครงการ "ขยับตัวสักนิดห่างไกลออฟฟิศซินโดรม (office sydrome)",เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม และแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งทำงานที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแสนไห

14 กันยายน 2566

กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห จัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการ "บวชป่า" ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ป่าดอยตอ บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

08 กันยายน 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อพบปะและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อพบปะและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของเทศบาลตำบลแสนไห วันที่6 กับวันที่7 สิงหาคม 2566

06 กันยายน 2566

กิจกรรม สาธิตการทำตะกร้าจากพลาสติก ในโครงการบริหารจัดการขยะ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห จัดกิจกรรมสาธิตการทำตะกร้าจากพลาสติก ในโครงการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลแสนไห ประจำปี 2566 เพื่อลดขยะจากต้นทาง 3 R นำตะกร้าไปจ่ายตลาด งดรับถุงพลาสติก

27 สิงหาคม 2566

กิจกรรม อบรมว่ายน้ำเบื้องต้น ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

กิจกรรม อบรมว่ายน้ำเบื้องต้น ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กตำบลแสนไห ณ สระว่ายน้ำฟ้าใส ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป๋อ

26 สิงหาคม 2566

กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4

วันที่ 21 ณ บ้านปางป๋อ

วันที่ 22 ณ บ้านมหาธาตุ

วันที่ 23 ณ บ้านม่วงป็อก

21 สิงหาคม 2566

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
 
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง ใันวันที่12 สิงหาคม 2566
12 สิงหาคม 2566

ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

โดยนายวรกานต์ กาเรือง นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห

12 สิงหาคม 2566

กิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ณ ป่าสาธารณะบ้านปางป๋อ

09 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯลฯ ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

โดย นายวรกานต์ กาเรือง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกกรรมหล่อเทียนพรรษา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

31 กรกฎาคม 2566

ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห โดย นายวรกานต์ กาเรือง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอเวียงแหงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 07.00 น. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 39 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนชัยถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม โครงการสถานศึกษาร่วมใจปลอดภัยจากเอดส์และยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
24 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอบรมว่ายน้ำเบื้องต้น ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำฟ้าใสเวียงแหง

22 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)