ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสุพรรณการ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายลูกา เพียรศาลพิพัฒน์นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร กลิ่นขจร
พนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมศักดิ์ ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นายศักดา จิ่งต่า
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นางอรทิน ลวดขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวธันชนก ทองข่าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวพรวิไล โปธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ