ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
1
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และเฝ้าสังเกตอาการบุคคลที่เข้าข่ายผู้ป่วยสงสัย หากพบให้รีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

15 มีนาคม 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้า,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนเพื่อความแสงสว่างในพื้นที่ตำบลแสนไห

09 กุมภาพันธ์ 2566

Kick off,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห โดย นายพิมล ตึกขาว ปลัดเทศบาลตำบลแสนไห ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาชน ชุมชน ในเขตอำเภอเวียงแหง และอำเภอปาย#Kick offเกี่ยวกับการบูรณาการร่วมหมอกควันไฟป่า ร่วมมือ ร่วมใจ ลดไฟ ลดฝุ่น

27 มกราคม 2566

เข้ารับการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 12-25 ปี ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลแสนไห เข้ารับการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแสนไห เพื่อร่วมคิด ร่วมกำหนดการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแสนไป
*ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัคร ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแสนไห ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
02 ธันวาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลแสนไห ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูป พระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

24 ตุลาคม 2565

การจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ได้ดำเนินการจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 พื้นที่ 5 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแสนไห ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

23 ตุลาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะ ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ประชาชนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลแสนไห ปีงบประมาณ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ

20 ตุลาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลแสนไหร่วมกับอำเภอเวียงแหง และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ สะพานลำน้ำแตง บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 นำท่อนไม้ เศษหญ้าที่ติดสะพานออก เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวก

12 ตุลาคม 2565

อบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 ตุลาคม 2565

กองช่างได้ดำเนินการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 กรกฎาคม 2565

กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลแสนไห ดำเนินกิจกรรมขยะแลกแลกของอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลแสนไห เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 21 -28 มิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
22 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
31 มีนาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
14 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (159 รายการ)