ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
2,074
ปีนี้
1,699
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
71,290
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96
1
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำบลแสนไห เพื่อแบ่งหน้าที่ในการคัดกรอง และกักตัว ผู้ที่มาจากต่างพื้นที่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลแสนไห โดยสำนักปลัดเทศบาล  งานวิชาการและแผน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห  โดยสำนักปลัดเทศบาล และงานวิชาการและแผนงาน 

  • ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแสนไห เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน
15 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไหจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางในพื้นที่ตำบลแสนไห และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 

07 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ่อนำ้ช้างศึก เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
29 กรกฎาคม 2563

ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไหได้ดำเนินการ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแสนไห

04 มิถุนายน 2563

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่มอบหนังสือ แนวทางการทำสื่อการสอนให้เทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ขอขอบคุณ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่มอบหนังสือ แนวทางการทำสื่อการสอนให้เทศบาลตำบลแสนไห จำนวน 100 เล่ม เทศบาลจะนำไปประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดต่อไป ขอบคุณค่ะ

01 มิถุนายน 2563

แจกหน้ากากอนามัยและสมุดภาพระบายสี ให้ความรู้เรื่องโควิดให้เด็กๆในพื้นที่ตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

แจกหน้ากากอนามัยและสมุดภาพระบายสี ให้ความรู้เรื่องโควิดให้เด็กๆในพื้นที่ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบพระคุณ Unicef ที่ส่งสมุดภาพระบายสีมาให้เด็กๆค่ะ
#iStayHomeToo #VolunteersForChidren

20 พฤษภาคม 2563

ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแสนไห
ขั้นตอนการรับเบี้บยังชีพ
1.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
2.วัดไข้
3.นั่งห่างกัน1-2เมตร รอเรียกชื่อ
4.รับเบี้ยยังชีพ

05 พฤษภาคม 2563

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแสนไห ได้ทำโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งได้ไปทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านปางป๋อร่วมกับทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 1 ฐานพระธาตุแสนไห ฝ่ายปกครอง และราษฏรตำบลแสนไห

05 ธันวาคม 2562

ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลแสนไหได้มีโอกาสต้อนรับพี่ๆจากคณะทำงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระดับอำเภอ

04 ตุลาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
13 สิงหาคม 2562

รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA),เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแสนไห ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จากสำนักงาน ปปช. เชียงใหม่ ในระดับคะแนนสูงมากเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดเชียงใหม่และอันดับ 7 ของประเทศ ณ ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

02 สิงหาคม 2562

กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทุกเย็นวันพุธ (ช่วงเข้าพรรษา),เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
29 กรกฎาคม 2562

การออกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
11 มิถุนายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)