ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,861
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
85,452
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232
1
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแสนไหและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 1,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 2,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

การเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

แผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)