ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,182
เดือนที่แล้ว
2,089
ปีนี้
15,163
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
63,405
ไอพี ของคุณ
35.172.203.87
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแสนไหและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 1,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 2,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

การเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

แผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)