ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
4,832
ปีนี้
17,838
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
37,008
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117
ลำดับรายการวันที่
21การบริหารการคลังท้องถิ่น1 ส.ค. 2562
22การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน1 ส.ค. 2562
23การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล1 ส.ค. 2562
24การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่1 ส.ค. 2562
25การเงิน อปท1 ส.ค. 2562
26การกระจายอำนาจด้านการคลัง อปท.1 ส.ค. 2562
27การลาของพนักงานเทศบาลแสนไห1 ส.ค. 2562
28ขั้นตอนร่าง งปม.12 มิ.ย. 2561
29บันทึกเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล28 ธ.ค. 2560
30เอกสารที่เกี่ยวข้องการอุดหนุนด้านสาธารณสุข28 ก.ย. 2560
31แผนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 6018 ต.ค. 2559
32การติดตามและประเมินผล(เงินอุดหนุน) 5930 ก.ย. 2559
33KM ปี 255810 เม.ย. 2558
34จรรยาบรรณข้าราชการ13 ต.ค. 2557
35ตัวอย่างเกษียณ 601 ต.ค. 2556

|<<<12