ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,179
เดือนที่แล้ว
1,295
ปีนี้
1,179
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
49,421
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17
ลำดับรายการวันที่
41พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251015 ส.ค. 2562
42พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250815 ส.ค. 2562
43พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250015 ส.ค. 2562
44พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม15 ส.ค. 2562
45พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253415 ส.ค. 2562
46พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
47พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
48พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250315 ส.ค. 2562
49พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252915 ส.ค. 2562
50พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255815 ส.ค. 2562
51คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ15 ส.ค. 2562

|<<<123