ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,182
เดือนที่แล้ว
2,089
ปีนี้
15,163
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
63,405
ไอพี ของคุณ
35.172.203.87
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกิจการสภา22 ต.ค. 2563
2ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25641 ต.ค. 2563
3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 6313 ก.ค. 2563
4คำสั่งเทศบาลตำบลแสนไห ที่ 3043/2560 เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัตราชการแทน7 ส.ค. 2562
5คำสั่งเทศบาลตำบลแสนไห ที่ 304/2560 เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน7 ส.ค. 2562
6ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ7 ส.ค. 2562
7ประกาศ/คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ5 ต.ค. 2561
8คำสั่ง คณะทำงานงบประมาณ12 มิ.ย. 2561
9ประกาศคำสั่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 25615 ต.ค. 2560
10คำสั่งประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 256017 พ.ย. 2559
11คำสั่ง การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร30 ธ.ค. 2558
12คำสั่ง แต่งตัวคณะทำงานโครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน(Healthy Work Place)24 เม.ย. 2558

1