ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256418 เม.ย. 2565
2งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ธ.ค. 2564
3งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ต.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
5งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256119 ต.ค. 2561
6ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย30 ต.ค. 2560
7งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 ต.ค. 2560
8งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255919 ต.ค. 2559

1