ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,086
เดือนที่แล้ว
2,849
ปีนี้
10,325
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
29,495
ไอพี ของคุณ
3.235.65.91
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2/256125 ก.ย. 2561
2รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6/256111 ก.ย. 2561
3รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 3-4/256125 ส.ค. 2561
4รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/256116 ส.ค. 2561
5รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 114 ส.ค. 2561
6รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่2 ครั้งที่ 2/256120 เม.ย. 2561
7รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/256119 เม.ย. 2561
8รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256128 ก.พ. 2561
9รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256127 ก.พ. 2561
10ประกาศนัดประชุมสภาสมัย สมัยที่หนึ่ง ปี 256127 ก.พ. 2561
11ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 256127 ก.พ. 2561
12ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง30 ม.ค. 2561
13รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 1/256126 ม.ค. 2561
14ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 01/2560 ประจำปี 256026 ม.ค. 2561
15รายงานประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256030 ต.ค. 2560
16รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3/256027 ก.ค. 2560
17รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/256027 เม.ย. 2560
18รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/25607 ก.พ. 2560

1