ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
1,432
เดือนที่แล้ว
1,762
ปีนี้
27,618
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
46,788
ไอพี ของคุณ
3.94.21.209
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 2563 (2)6 ต.ค. 2563
2ระเบียบวาระการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
3ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
4ประกาศรับรองการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
5ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25631 ต.ค. 2563
6ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25631 ต.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
9ระเบียบสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลแสนไห ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการการประชุม สภาเทศบาลตำบลแสนไห2 ม.ค. 2563
10หนังสือเชิญประชุมสภาปี 25621 ต.ค. 2562
11สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
12สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
13สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
14สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 31 ต.ค. 2562
15สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
16สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
17ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25621 ต.ค. 2562
18ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25621 ต.ค. 2562
19รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2/256125 ก.ย. 2561
20รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6/256111 ก.ย. 2561

12  >> >|