ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,434
เดือนที่แล้ว
1,952
ปีนี้
23,983
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
43,153
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109
ลำดับรายการวันที่
1หนังสือเชิญประชุมสภาปี 25621 ต.ค. 2562
2สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
3สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
4สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
5สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 31 ต.ค. 2562
6สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
7สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
8ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25621 ต.ค. 2562
9ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25621 ต.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2/256125 ก.ย. 2561
11รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6/256111 ก.ย. 2561
12รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 3-4/256125 ส.ค. 2561
13รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/256116 ส.ค. 2561
14รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 114 ส.ค. 2561
15รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่2 ครั้งที่ 2/256120 เม.ย. 2561
16รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/256119 เม.ย. 2561
17รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256128 ก.พ. 2561
18รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256127 ก.พ. 2561
19ประกาศนัดประชุมสภาสมัย สมัยที่หนึ่ง ปี 256127 ก.พ. 2561
20ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 256127 ก.พ. 2561

12  >> >|