ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
1,552
เดือนที่แล้ว
2,074
ปีนี้
1,552
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
71,143
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96
ลำดับรายการวันที่
1รายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 25631 ธ.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 2563 (2)6 ต.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
5ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25631 ต.ค. 2563
6ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25631 ต.ค. 2563
7ประกาศรับรองการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
8ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
9ระเบียบวาระการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
10ระเบียบสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลแสนไห ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการการประชุม สภาเทศบาลตำบลแสนไห2 ม.ค. 2563
11ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25621 ต.ค. 2562
12ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25621 ต.ค. 2562
13สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
14สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
15สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 31 ต.ค. 2562
16สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
17สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
18สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
19หนังสือเชิญประชุมสภาปี 25621 ต.ค. 2562
20รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2/256125 ก.ย. 2561

12  >> >|