ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,132
เดือนที่แล้ว
1,571
ปีนี้
5,744
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
53,986
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35
ลำดับรายการวันที่
1รายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 25631 ธ.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 2563 (2)6 ต.ค. 2563
3ระเบียบวาระการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
4ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
5ประกาศรับรองการประชุมสภา ปี 25631 ต.ค. 2563
6ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25631 ต.ค. 2563
7ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25631 ต.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
10ระเบียบสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลแสนไห ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการการประชุม สภาเทศบาลตำบลแสนไห2 ม.ค. 2563
11หนังสือเชิญประชุมสภาปี 25621 ต.ค. 2562
12สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
13สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
14สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
15สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 31 ต.ค. 2562
16สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ต.ค. 2562
17สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 11 ต.ค. 2562
18ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 25621 ต.ค. 2562
19ประกาศกำหนดสมัยประชุม สภา 25621 ต.ค. 2562
20รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2/256125 ก.ย. 2561

12  >> >|