ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,078
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
25,502
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
44,672
ไอพี ของคุณ
3.236.204.251
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ปี 256125 ก.ย. 2561
2รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ปี 256111 ก.ย. 2561
3รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256125 ส.ค. 2561
4รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 256116 ส.ค. 2561
5รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256114 ส.ค. 2561
6รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 256120 เม.ย. 2561
7รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 256119 เม.ย. 2561
8รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 256128 ก.พ. 2561
9รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256127 ก.พ. 2561
10รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256126 ม.ค. 2561
11รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 256030 ต.ค. 2560
12รายงายการประชุมคณะกรรมการแปรญัติติร่างเทศบัญญัตืงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256014 ส.ค. 2560
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256010 ส.ค. 2560
14รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256027 ก.ค. 2560
15ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256027 เม.ย. 2560
16รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25607 ก.พ. 2560

1