ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
1,552
เดือนที่แล้ว
2,074
ปีนี้
1,552
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
71,143
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96
ลำดับรายการวันที่
1การลาของพนักงานเทศบาลแสนไห1 ส.ค. 2562
2การกระจายอำนาจด้านการคลัง อปท.1 ส.ค. 2562
3การเงิน อปท1 ส.ค. 2562
4การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่1 ส.ค. 2562
5การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล1 ส.ค. 2562
6การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน1 ส.ค. 2562
7การบริหารการคลังท้องถิ่น1 ส.ค. 2562
8การประเมินผลการปฏิบัติงาน1 ส.ค. 2562
9การยืมเงินทดรองราชการ1 ส.ค. 2562
10ข้อมูลการติดตามตนเอง1 ส.ค. 2562
11ข้อมูลการประเมินตนเอง1 ส.ค. 2562
12ความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ส.ค. 2562
13ความรู้กฎหมายที่จัดเก็บเอง1 ส.ค. 2562
14คู่มือสวัสดิการ1 ส.ค. 2562
15โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชน1 ส.ค. 2562
16ประเภทกิจการที่เรียกค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ1 ส.ค. 2562
17ภาษีป้าย1 ส.ค. 2562
18ภาษีโรงเรือน1 ส.ค. 2562
19วงจรการบริหารการคลัง1 ส.ค. 2562
20สมรรถนะ 5 ด้าน1 ส.ค. 2562

12  >> >|