ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,132
เดือนที่แล้ว
1,571
ปีนี้
5,744
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
53,986
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35
ลำดับรายการวันที่
1สวัสดิการพนักงานเทศบาล1 ส.ค. 2562
2ซักซ้อมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25611 ส.ค. 2562
3การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี1 ส.ค. 2562
4สิทธิการลาพักร้อน1 ส.ค. 2562
5สวัสดิการพนักงานเทศบาล1 ส.ค. 2562
6สวัสดิการพนักงานเทศบาล1 ส.ค. 2562
7สวัสดิการพนักงานจ้าง1 ส.ค. 2562
8สมรรถนะ 5 ด้าน1 ส.ค. 2562
9วงจรการบริหารการคลัง1 ส.ค. 2562
10ภาษีโรงเรือน1 ส.ค. 2562
11ภาษีป้าย1 ส.ค. 2562
12ประเภทกิจการที่เรียกค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ1 ส.ค. 2562
13โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชน1 ส.ค. 2562
14คู่มือสวัสดิการ1 ส.ค. 2562
15ความรู้กฎหมายที่จัดเก็บเอง1 ส.ค. 2562
16ความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ส.ค. 2562
17ข้อมูลการประเมินตนเอง1 ส.ค. 2562
18ข้อมูลการติดตามตนเอง1 ส.ค. 2562
19การยืมเงินทดรองราชการ1 ส.ค. 2562
20การประเมินผลการปฏิบัติงาน1 ส.ค. 2562

12  >> >|