ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
2,074
ปีนี้
1,699
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
71,290
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป


นางสุพรรณการ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร กลิ่นขจร
พนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นายศักดา จิ่งต่า
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นางอรทิน ลวดขาว
พนักงานจ้างเหมา