ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,132
เดือนที่แล้ว
1,571
ปีนี้
5,744
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
53,986
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป


นางสุพรรณการ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร กลิ่ขจร
พนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นายศักดา จิ่งต่า
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นางอรทิน ลวดขาว
พนักงานจ้างเหมา