ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,265
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
25,689
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
44,859
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป


นางสุพรรณการ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร กลิ่ขจร
พนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นายศักดา จิ่งต่า
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นางอรทิน ลวดขาว
พนักงานจ้างเหมา