ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป


นางสุพรรณการ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร กลิ่นขจร
พนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นายศักดา จิ่งต่า
พนักงานดับเพลิง


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ปัญญาป้อ
คนงานทั่วไป


นางอรทิน ลวดขาว
พนักงานจ้างเหมา