ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
221
เดือนนี้
1,662
เดือนที่แล้ว
20
ปีนี้
1,782
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,782
ไอพี ของคุณ
34.236.190.216
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปณิตา จำศีล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน


นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นายสุชาติ เตจ๊ะฝั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายศักดา จิ่งต่า
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง


นางวัชรมน ตันรักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมเจตตน์ จิตตะวงศ์
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง


นายวิเชียร กลิ่ขจร
เจ้าพนักงานดับเพลิงและช่วยชีวิตคน


นางสุพรรณการ สุวรรณ
แม่ครัว


นายนัฐวุฒิ กาเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายจุมพล แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายจงรักษ์ พาวี
พนักงานขับรถยนต์


นายนิวัฒน์ ผิวใส
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ ปาลี
คนงานทั่วไป


นายสุภาพ ลวดขาว
คนงานทั่วไป


นางสาวศันสนีย์ กันตี
คนงานทั่วไป