ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
221
เดือนนี้
1,662
เดือนที่แล้ว
20
ปีนี้
1,782
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,782
ไอพี ของคุณ
34.236.190.216
นางอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ ผอ.กองการศึกษา


นายวิษณุ เรืองสกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางณัฐพร ชุ่มเตียม
ครู คศ.1


นางบัวลอย กาเรือง
ครู คศ.1


นางกาญจนาภรณ์ คำปิง
ครู คศ.1


นายฐณธรณ์ กุลอริยพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวชนัญชิดา ทาดวงแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย


นางสาวยุพิน เรือนตุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย