ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
1
กองช่างได้ดำเนินการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 กรกฎาคม 2565

กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลแสนไห ดำเนินกิจกรรมขยะแลกแลกของอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลแสนไห เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 21 -28 มิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
22 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
31 มีนาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
14 มีนาคม 2565

แนะนำช่องทางการชำระภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
10 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนผู้รับบริการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกการประเมินจากท่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแสนไห ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น

- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้มาขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้มาขอหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  แท็ปเล็ต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์ http://itas.go.th/go/eit/eatt0j เทศบาลตำบลแสนไห จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบประเมินตามช่องทางดังกล่าว หรือสแกนตามคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนการทำแบบประเมิน โดยระบบจะตรจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เทศบาลตำบลแสนไหต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

 

05 มีนาคม 2565

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
26 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
11 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
11 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภ.ด.ส.3),เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

 

 

18 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแสนไหได้มีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
02 ตุลาคม 2564

ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลแสนไห ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ได้ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะ จำนวน 5 บ่อ ในพื้นที่ตำบลแสนไห

27 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (148 รายการ)