ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยขึ้นแท้งน้ำบ้านปางป๋อ03 สิงหาคม 2562
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 531 กรกฎาคม 2562
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านสันดวงดี หมู่ที่ 120 มิถุนายน 2561
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 405 มิถุนายน 2561
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านสันดวงดี หมู่ที่ 105 มิถุนายน 2561
ประกาสเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป้อก หมู่ที่ 301 มิถุนายน 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 525 เมษายน 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 525 เมษายน 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 525 เมษายน 2561
ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ29 ธันวาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 531 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 531 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 328 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 428 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 325 สิงหาคม 2560
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 22 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสายห้วยทราย13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย05 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเทลานคสล.ซ่อมอาคารสำนักงาน02 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์01 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล01 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง01 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เวปไซต์31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยสันต้นปีน26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา-จ้างเหมาถมถนนลูกรังสายห้วยผักกูด26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาค่าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมถังเก็บน้ำประปา บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 411 กรกฎาคม 2562
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายไหล่ถนนข้างวัดสามปู- บ้านนายหว่าหลิ่ง บ้านสามปู หมู่ที่ 231 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายไหล่ถนนซอยบ้านนายพรชัย ธิการาช บ้านสามปู หมู่ที่ 231 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำแตง หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดี23 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบลแสนไห15 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางกลางถนนคสล.ซอยขึ้นแท้งน้ำสันป่าตึง บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 327 พฤศจิกายน 2560
แบบแสดงราคากลางขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง (บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย) หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ28 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 326 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 226 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพรัตน์ กาใจ หมู่ที่ 126 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางซอยบ้านนายวิโยค ปัญญาป้อ บ้านสามปูหมู่ที่ 229 มิถุนายน 2560
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256404 มีนาคม 2564
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256403 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256304 ธันวาคม 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256303 พฤศจิกายน 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256330 กันยายน 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 256308 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256309 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256304 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256306 กุมภาพันธ์ 2563
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2