ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
17,020
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
65,262
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานสายต้งดงและคอสะพานไซฟ่อน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 516 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 316 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง หมู่ที่ 5 บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย11 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 209 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 107 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ.นายทวีศักดิ์ จองคำ บ.สันดวงดี ม.102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 401 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 501 สิงหาคม 2560
ตรวจรับงาจ้างเหมาโครงงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุง ปัญญา หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ31 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเจ้าเมือง บ.สันดวงดี ม.131 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 225 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจันทร์ดี วงศ์ษา หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิโยค ปัญญาป้อ หมู่ที่ 2 บ้านสามปู25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าป่าช้าสามปู หมู่ที่ 2 บ้านสามปู24 กรกฎาคม 2560
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กองคลัง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านสันดวงดี06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองห้วยทราย บ้านปางป๋อ06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน 1 คน30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่1/256215 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด(ซอยปางวัว)14 พฤษภาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายจากสะพานม่วงป็อก-แยกสันหย่อน30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หอเจ้าเมืองสามปู03 เมษายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256204 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256103 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256101 พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256101 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256103 กันยายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฏาคม 256101 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน 256104 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน 256101 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม 256103 เมษายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256102 มีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256107 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256004 มกราคม 2561
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3