ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
301
เดือนที่แล้ว
1,752
ปีนี้
19,576
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
67,818
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 318 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 317 สิงหาคม 2560
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานสายต้งดงและคอสะพานไซฟ่อน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 516 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 316 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง หมู่ที่ 5 บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย11 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 209 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 107 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ.นายทวีศักดิ์ จองคำ บ.สันดวงดี ม.102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 401 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 501 สิงหาคม 2560
ตรวจรับงาจ้างเหมาโครงงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุง ปัญญา หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ31 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเจ้าเมือง บ.สันดวงดี ม.131 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 225 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจันทร์ดี วงศ์ษา หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ25 กรกฎาคม 2560
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กองคลัง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านสันดวงดี06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองห้วยทราย บ้านปางป๋อ06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน 1 คน30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่1/256215 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด(ซอยปางวัว)14 พฤษภาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายจากสะพานม่วงป็อก-แยกสันหย่อน30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หอเจ้าเมืองสามปู03 เมษายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256201 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256204 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256103 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256101 พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256101 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256103 กันยายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฏาคม 256101 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน 256104 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน 256101 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม 256103 เมษายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256102 มีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256107 มกราคม 2561
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3