ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,861
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
85,452
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 425 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 123 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรัับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 421 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 318 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 317 สิงหาคม 2560
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานสายต้งดงและคอสะพานไซฟ่อน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 516 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 316 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง หมู่ที่ 5 บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย11 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 209 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 107 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ.นายทวีศักดิ์ จองคำ บ.สันดวงดี ม.102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 401 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 501 สิงหาคม 2560
ตรวจรับงาจ้างเหมาโครงงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุง ปัญญา หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ31 กรกฎาคม 2560
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 310 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง09 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง09 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงชุมชน จำนวน 2 เคื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กองคลัง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านสันดวงดี06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองห้วยทราย บ้านปางป๋อ06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน 1 คน30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่1/256215 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด(ซอยปางวัว)14 พฤษภาคม 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256306 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256207 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256202 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256211 พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน 256203 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256202 สิงหาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256202 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256206 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256204 พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256201 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256204 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256103 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256101 พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256101 ตุลาคม 2561
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3