ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเจ้าเมือง บ.สันดวงดี ม.131 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 225 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจันทร์ดี วงศ์ษา หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิโยค ปัญญาป้อ หมู่ที่ 2 บ้านสามปู25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าป่าช้าสามปู หมู่ที่ 2 บ้านสามปู24 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 323 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 518 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 313 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 113 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศราวุฒิ จันทร์คำ บ.ม่วงป็อก ม.313 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญศรี ปัญญาป้อ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก13 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 211 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 511 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง หมู่ที่ 507 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคาการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายศราวุฒิ จันทร์คำ29 มิถุนายน 2560
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายจากสะพานม่วงป็อก-แยกสันหย่อน30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หอเจ้าเมืองสามปู03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 256229 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน้ากากอนามัยกันฝุ่นละออง(N95)26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร21 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าบ้านนายแก้ว ลาวัลย์20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 80,000 ใบ13 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย13 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256212 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยเข้าไซฟอน หมู่ที่ 511 มีนาคม 2562
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฏาคม 256101 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน 256104 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน 256101 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม 256103 เมษายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256102 มีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256107 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256004 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256004 ธันวาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256001 พฤศจิกายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน 256002 ตุลาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256005 กันยายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 256001 สิงหาคม 2560
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4