ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
17,020
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
65,262
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 507 เมษายน 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 329 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหล้า มูลธิทา บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 525 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยนต์ สักใหญ่ - สามแยกเจ้าเมือง หมู่ที่ 2 บ้านสามปู24 มีนาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาถมถนนลูกรัง หมู่ที่ 321 มีนาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 221 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดี ทาไฝ หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ13 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไปบ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนายลอย ทาดวงแก้ว) หมู่ที่ 2 บ้านสามปู28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายติ๊บ ปัญญาป้อ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาถมถนนลูกรังซอยบ้านนายแจ็ก ใจดิบ หมู่ที่ 3บ้านม่วงป็อก28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 524 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 224 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 516 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก15 กุมภาพันธ์ 2560
|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายจ่าม ส่วยคำ26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลแสนไห22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถปรับขอบบ่อขยะในตำบลแสนไห21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 411 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 311 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห04 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายออ มะหะ29 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงาน ตามโครงการ Big cieaning28 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง18 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง18 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑื สำนักงาน กองการศึกษา18 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัด18 มกราคม 2562
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5