ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายบุญศรี ปัญญาป้อ หมู่ที่ 319 มิถุนายน 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 529 พฤษภาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 512 พฤษภาคม 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการขุดบ่อขยะประจำหมู่บ้าน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 524 เมษายน 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 217 เมษายน 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 507 เมษายน 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 329 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหล้า มูลธิทา บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 525 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยนต์ สักใหญ่ - สามแยกเจ้าเมือง หมู่ที่ 2 บ้านสามปู24 มีนาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาถมถนนลูกรัง หมู่ที่ 321 มีนาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 221 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดี ทาไฝ หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ13 มีนาคม 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไปบ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนายลอย ทาดวงแก้ว) หมู่ที่ 2 บ้านสามปู28 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายติ๊บ ปัญญาป้อ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก28 กุมภาพันธ์ 2560
|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าไซฟอน หมู่ที่ 511 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน)27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยบ้านนายเกี๋ยง อุ่นคำ27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านจ่อ ปู่แสน27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายจ่าม ส่วยคำ26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลแสนไห22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถไถปรับขอบบ่อขยะในตำบลแสนไห21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 411 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 311 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห04 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายออ มะหะ29 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงาน ตามโครงการ Big cieaning28 มกราคม 2562
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5