ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
301
เดือนที่แล้ว
1,752
ปีนี้
19,576
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
67,818
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายฐิติกร ใจดี04 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเสาร์ ศรีวงค์สาย04 พฤศจิกายน 2559
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256011 ตุลาคม 2559
ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 106 ตุลาคม 2559
แบบแสดงราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก06 ตุลาคม 2559
ราคากลางโครงการซ่อมแซมแก้ดินสไลด์(คั้นกั้นน้ำ) บ้านสันดวงดี07 กันยายน 2559
ประกาสผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 408 สิงหาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255929 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง07 กรกฎาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเปิดข้างท้ายเครื่องยนต์ดีเซล27 เมษายน 2559
แบบแสดงราคากลางจัดจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยคายอุ๋ง บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 118 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน23 มีนาคม 2559
แบบแสดงราคากลางจัดจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 518 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 105 มกราคม 2559
แบบแสดงราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 423 พฤศจิกายน 2558
|<<<.....3456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดแต่งรถขบวนกระทง ประจำปี 256213 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.509 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามแม่น้ำแตง (ปางไม้แดง) หมู่ที่ 507 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมถนนลูกรังจากถนนสายหลักถึงสะพานบ้านสันดวงดี หมู่ที่ 107 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าป่าช้าบ้านปางป๋09 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันป่าตึง หมู่ที่ 325 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห25 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลแสนไห20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถมดินลูกรัง ถนนสายห้วยปู่ตา บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 519 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายโป่งอาง หมู่ที่ 318 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายบุญ บ้านปางวัว หมู่ที่ 318 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมหินถนนสายป่าแปกเส้นกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสามปู05 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมหินไหล่ถนน และวางท่อ คสล. Dia 0.30 เมตร หมู่ที่ 2,3 ตำบลแสนไห05 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก โซฟาเข้ามุม รูปตัวแอล จำนวน 2 ชุด30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เต๊นท์ผ้าใบทรงโค้ง พร้อมโครงหลังคาเหล็ก22 สิงหาคม 2561
|<<<.....345678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7