ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ07 เมษายน 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255918 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านปางป๋อ ม.513 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านม่วงป็อก (ซอยปางวัว)01 ธันวาคม 2557
แบบแสดงราคากลางอาหารเสริม(นม)25 พฤศจิกายน 2557
แบบแสดงราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/256024 พฤศจิกายน 2557
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255815 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงป็อก ม.307 ตุลาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง02 มิถุนายน 2557
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 323 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ08 กรกฎาคม 2554
|<<<.....56789

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อประปา (ท่อ PVC)06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 305 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก20 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง19 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโต๊ะพับอเนกประสงค์02 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบลแสนไห26 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแสนไห07 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย07 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเทลานคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงป็อก02 มีนาคม 2561
|<<<.....5678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9