ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
301
เดือนที่แล้ว
1,752
ปีนี้
19,576
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
67,818
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านม่วงป็อก (ซอยปางวัว)01 ธันวาคม 2557
แบบแสดงราคากลางอาหารเสริม(นม)25 พฤศจิกายน 2557
แบบแสดงราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/256024 พฤศจิกายน 2557
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255815 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงป็อก ม.307 ตุลาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง02 มิถุนายน 2557
ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 323 ธันวาคม 2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ08 กรกฎาคม 2554
|<<<.....56789

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง19 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโต๊ะพับอเนกประสงค์02 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบลแสนไห26 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแสนไห07 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย07 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเทลานคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงป็อก02 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10,11 บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 521 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา09 กุมภาพันธ์ 2561
|<<<.....5678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9