ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์15 สิงหาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มิถุนายน 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห ตามแบบกำหนดเลขที่ SH 103-2564 ขนาดยาว 147 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านสามปู หมู่ที่ 221 กันยายน 2565
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 321 กันยายน 2565
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 121 กันยายน 2565
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฎิบัติราชการ ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงป็อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 มิถุนายน 2565
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))10 กุมภาพันธ์ 2565
สัญญาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน17 มกราคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 พฤศจิกายน 2564
สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบยกเท ระบบไฮดรอลิค ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร17 กันยายน 2564
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256405 สิงหาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256403 สิงหาคม 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))20 มกราคม 2564
สัญญาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ฝั่งสันติสุข บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่15 มกราคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 )19 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 )19 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 )28 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 )12 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 )08 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 )05 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บเป็นรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน ๑ คันโดยวิธีคัดเลือก15 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 01 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบยกเท ระบบไฮดรอลิค ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวิธีคัดเลือก01 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)02 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 02 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปนะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฝั่งสันติสุข บ้านมหาธาต์ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลแสนไหกำหนด07 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)05 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 05 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านมหาธาตุ ตามแบบเทศบาลตำบลแสนไหกำหนด เลขที่ SH 106-2563 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 12.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 18 สิงหาคม 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห12 กันยายน 2566
ราคากลางปรับปรุงอาคารตาชั่ง สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2566
ราคากลางปรับปรุงอาคารต่าง ๆ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห 30 สิงหาคม 2566
ราคากลางกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 29 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่สาธารณะประโยชน์บ้านม่วงป็อก) บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓26 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายเข้าทางเส้นกลาง บ้านสามปู หมู่ที่ ๒25 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ ๒ 19 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหอเจ้าเมืองสันติสุข บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๔06 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายตะวันออก บ้านสามปู หมู่ที่ ๒05 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายกุ่งหม่า ถึงบ้านนายมู บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๔04 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนานายเสาร์คำ สายผาบ ถึงสันต้นปิน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ ๕03 กรกฎาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (ที่สาธารณประโยชน์บ้านสามปู) บ้านสามปู หมู่ที่ ๒06 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านมหาธาตุ (หย่อมสันติสุข) หมู่ที่ ๔02 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนางเต็ม ถึงสวนนายกิตติวัฒน์ บ้านปางป๋อ หมู่ที่ ๕29 พฤษภาคม 2566
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 09 สิงหาคม 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 07 มิถุนายน 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 03 พฤษภาคม 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256607 เมษายน 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256602 มีนาคม 2566
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256603 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 05 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 06 ธันวาคม 2565
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256504 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256506 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 08 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256527 กรกฎาคม 2565
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256505 กรกฎาคม 2565
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256508 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1