ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
47
เดือนที่แล้ว
1,388
ปีนี้
10,827
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
106,904
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 531 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 328 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 428 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 325 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 425 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 123 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรัับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 421 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 318 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 317 สิงหาคม 2560
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานสายต้งดงและคอสะพานไซฟ่อน บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 516 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 316 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง หมู่ที่ 5 บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย11 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 209 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 107 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 102 สิงหาคม 2560
|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาค่าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมถังเก็บน้ำประปา บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 411 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 310 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง09 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง09 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงชุมชน จำนวน 2 เคื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กองคลัง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.บ้านสันดวงดี06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองห้วยทราย บ้านปางป๋อ06 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน 1 คน30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)30 พฤษภาคม 2562
|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายป่าแปก(เส้นกลาง) บ้านสามปู หมู่ที่ 221 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายไหล่ถนนข้างวัดสามปู- บ้านนายหว่าหลิ่ง บ้านสามปู หมู่ที่ 231 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายไหล่ถนนซอยบ้านนายพรชัย ธิการาช บ้านสามปู หมู่ที่ 231 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำแตง หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดี23 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบลแสนไห15 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางกลางถนนคสล.ซอยขึ้นแท้งน้ำสันป่าตึง บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 327 พฤศจิกายน 2560
แบบแสดงราคากลางขุดลอกลำเหมืองสายต้งดง (บริเวณสวนนายสวาท ทองข่าย) หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ28 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 326 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสามปู หมู่ที่ 226 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพรัตน์ กาใจ หมู่ที่ 126 กรกฎาคม 2560
แบบแสดงราคากลางซอยบ้านนายวิโยค ปัญญาป้อ บ้านสามปูหมู่ที่ 229 มิถุนายน 2560
|< << 1 23

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256330 กันยายน 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 256308 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256309 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256304 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256306 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ธันวาคม 256207 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256202 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256211 พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน 256203 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256202 สิงหาคม 2562
|< << 1 23 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3