ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
47
เดือนที่แล้ว
1,388
ปีนี้
10,827
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
106,904
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ.นายทวีศักดิ์ จองคำ บ.สันดวงดี ม.102 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 401 สิงหาคม 2560
ประกาศตรวจรับเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 501 สิงหาคม 2560
ตรวจรับงาจ้างเหมาโครงงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุง ปัญญา หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ31 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยเจ้าเมือง บ.สันดวงดี ม.131 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 225 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจันทร์ดี วงศ์ษา หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิโยค ปัญญาป้อ หมู่ที่ 2 บ้านสามปู25 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าป่าช้าสามปู หมู่ที่ 2 บ้านสามปู24 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 323 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 518 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 313 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 113 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศราวุฒิ จันทร์คำ บ.ม่วงป็อก ม.313 กรกฎาคม 2560
ประกาศตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญศรี ปัญญาป้อ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก13 กรกฎาคม 2560
|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่1/256215 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด(ซอยปางวัว)14 พฤษภาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายจากสะพานม่วงป็อก-แยกสันหย่อน30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หอเจ้าเมืองสามปู03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 256229 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน้ากากอนามัยกันฝุ่นละออง(N95)26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร21 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าบ้านนายแก้ว ลาวัลย์20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 80,000 ใบ13 มีนาคม 2562
|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2 3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256202 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256206 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256204 พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256201 เมษายน 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อหรือจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256204 มีนาคม 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มกราคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤศจิกายน 256103 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน ตุลาคม 256101 พฤศจิกายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256101 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256103 กันยายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน กรกฏาคม 256101 สิงหาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มิถุนายน 256104 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน พฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน เมษายน 256101 พฤษภาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำเดือน มีนาคม 256103 เมษายน 2561
|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4