ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250นายพีรพล ใจปัญญา
ประธานกลุ่มสภาเด็กนางสาวมร มะหะ
รองประธานนายสราวุต ฟองเงิน
เหรัญญิกนางสาวหอม ลุงลายเงิน
กรรมการนางสาวกานดา ลุงวิ
กรรมการนายหลาววัน ลุงมู
กรรมการนายพรรัตน์ ลุงสุ
กรรมการนายหนุ่มฟ้า ลุงอุ้ย
กรรมการเด็กหญิงภัทธิรา เจริญรัตน์
กรรมการเด็กชายสุระเกษ ลุงออ
กรรมการนางสาวแสงอ่อน บุญสิงห์
กรรมการเด็กหญิงสิดาพร ลุงตอง
กรรมการเด็กหญิงทัย หมู่หลิ่ง
กรรมการเด็กหญิงน้องพร นายมอญ
กรรมการเด็กหญิงกณิกา ภักก่าสาม
กรรมการเด็กหญิงพลอย ส่วย
กรรมการนางสาวชาลิณี ท้าวผาบ
กรรมการเด็กหญิงโมจ่าม แสงแก้ว
เลขานุการ