ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16นางสาวอัสรา อนันตระกรกุล
ประธานอสม.ตำบลแสนไหนางสาวนภา อินพรม
ประธาน อสม. หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดีนางวิมลรัตน์ กันใบ
ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 บ้านสามปูนางยุพารัก หลวงคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อกนางนิภาพร ทาคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุนางกรรณิการ์ ทาจ้อย
ประธาน อสม. หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ