ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250นางสาวอัสรา อนันตระกรกุล
ประธานอสม.ตำบลแสนไหนางสาวนภา อินพรม
ประธาน อสม. หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดีนางวิมลรัตน์ กันใบ
ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 บ้านสามปูนางยุพารัก หลวงคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อกนางนิภาพร ทาคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุนางกรรณิการ์ ทาจ้อย
ประธาน อสม. หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ